+ ПЛАТА - Mеждународен транспорт, спедиция и групови пратки

Начало

Международен транспорт

Основната дейност на Пламен Манолов ООД е международни транспортни дейности.

Международна спедиция

Ние предлагаме нашите услуги на справедливи и експедиционни носители и спедитори.

Групови пратки

Предлагаме превоз на групови пратки от и до България.


 

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0034-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 08.12.2021 г.

 

Край: 08.03.2022 г.

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-5176-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

 

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 25.07.2020 г.

 

Край: 25.10.2020 г.

 

 

За контакти

Пламен Манолов ООД
9700 гр.Шумен
ул.Васил Левски №29, вх.2Б, ет.5, ап.13
Телефон: (054) 830-044

office@plmanolov.com