+ ПЛАТА - Mеждународен транспорт, спедиция и групови пратки

Спедиция

Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт.
Нашите автомобили транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености.
Предлагаме Ви транспортни услуги, които създават оптимални условия за развитие на Вашия бизнес.
Гарантираме Ви комплексни решения за всички етапи от транспорта на стоката.
Осъществяваме свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия.
Консултираме Ви професионално за най-ефикасния начин за транспортиране според вида на товара.
Индивидуален подход към всеки клиент.