+ ПЛАТА - Mеждународен транспорт, спедиция и групови пратки

Сътрудници

Предмет на транспортна дейност на Пламен Манолов ООД е международния товарен транспорт. Това включва като възможност всички аспекти от превозваческа, спедиторска и логистична дейност и всички останали, които включват или подпомагат транспортирането на стоки в международен мащаб. Пламен Манолов ООД може да развива и дейности съпътстващи транспорта или спомагателни само, ако има икономически ефект или много силен имиджов ефект, който косвено се трансформира в икономически. Пламен Манолов ООД не развива други дейности извън тези в товарния транспорт.

д-р инж. Пламен Манолов

Управител

Е-поща: 

plamen.manolov@plmanolov.com

Минчо Раднев

Главен счетоводител

Е-поща:

finance@plmanolov.com

Маргарита Григорова

Управител

Е-поща:

m.grigorova@plmanolov.com

Галина Раднева

Счетоводител

Е-поща:

finance@plmanolov.com

инж. Христо Манолов

Технически директор

Е-поща:

hristo.manolov@plmanolov.com

Венелина Кирова

Диспонент

Е-поща:

V.Kirova@plmanolov.com

 

Моника Петрова

Диспонент

Е-поща:

M.Petrova@plmanolov.com

 

Десислава Славева

Диспонент

Е-поща:

D.Slaveva@plmanolov.com

 

Стоян Стоянов

Диспонент

Е-поща:

S.Stoyanov@plmanolov.com