+ ПЛАТА - Mеждународен транспорт, спедиция и групови пратки

Home

Internationaler Transport

Die Haupttätigkeit von Plamen Manolov OOD besteht in internationalen Transporttätigkeiten.

Internationale Spedition

Wir bieten unsere Dienstleistungen an gerechten Speditionsträgern und Spediteuren an.

Gruppensendungen

Wir bieten Transport von Gruppensendungen von und nach Bulgarien an.


 

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0034-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 08.12.2021 г.

 

Край: 08.03.2022 г.

 

ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-5176-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ПЛАМЕН МАНОЛОВ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

 

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 25.07.2020 г.

 

Край: 25.10.2020 г.

 

 

Kontakte:

Plamen Manolov OOD
9700 Shumen,
Vasil Levski Str. 29, Eingang 2B, Stock 5, App. 13
Tel: (054) 830-044

office@plmanolov.com